ایت ایز حقیقت محض!

خب دوره و زمونه ای شده که متاسفانه یا خوشبختانه آدما "تاریخ مصرف دار" شدن...!

بعد از مدتی یهو 

میگندن...

ترش میشن...

تلخ میشن...

میپلاسن...

واضحترش اینه که "خودشون" میشن...!

[ دوشنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1397 ] [ 02:23 ] [ مریم ]